Sut i Sefydlu Casgen Lawn Step ByStep

 Sut i Sefydlu Casgen Lawn Step ByStep

Timothy Ramirez

Mae gosod casgen law yn hawdd, ac nid yw'n cymryd llawer o amser i'w gosod. Yn y swydd hon, byddaf yn dangos i chi ble i'w roi, yn rhoi cyfarwyddiadau cam-wrth-gam manwl i chi ar sut i osod casgenni glaw, a hyd yn oed yn rhoi awgrymiadau i chi ar gyfer eu cysylltu â'i gilydd.

6>

Mae cael casgen law yn hwyl, ac yn ased mor wych i unrhyw arddwr. Ond mae llawer o newydd-ddyfodiaid yn cael eu dychryn gan feddwl am ei sefydlu.

Gall gosod casgen law ymddangos yn dasg gymhleth fawr, ond mewn gwirionedd mae'n eithaf syml. Mae'r camau hyn yn cymryd llai nag awr, a bydd yn barod i'w ddefnyddio ar unwaith.

Felly, os ydych chi'n newydd i gynaeafu dŵr glaw, yna mae'r tiwtorial hwn ar eich cyfer chi. Dilynwch y cyfarwyddiadau gosod casgen law syml hyn, a pharatowch eich un chi i fynd heddiw…

Ble i Osod Baril Glaw

Cyn gosod casgen law, bydd angen i chi benderfynu ble i'w rhoi. Edrychwch ar bob un o'r gorlifiadau ar eich tŷ, sied neu garej, cyn dewis lleoliad.

Gweld hefyd: Sut i Gynaeafu Hadau Dill O'ch Gardd

Dyma rai pethau i'w hystyried pan fyddwch chi'n chwilio am y lle perffaith…

  • Rhowch ef mewn man sy'n hawdd i'w gyrraedd, ac yn agos at yr ardal lle bydd angen y dŵr fwyaf arnoch (fel ger eich gardd neu blanhigion mewn potiau).
  • Gwnewch yn siŵr ei fod yn lefel y ddaear. Mae dŵr yn drwm iawn, ac os nad yw'r gasgen yn wastad, gallai ddisgyn drosodd unwaith y bydd yn llawn.
  • Os ydych chi'n poeni am y cronni gorlifo amgylch sylfaen eich tŷ, ychwanegwch atodiad i lawr a fydd yn diffodd llif y dŵr unwaith y bydd yn llawn. Bydd hyn yn caniatáu i'r gormodedd redeg drwy'r gwter fel y byddai fel arfer.
  • Defnyddiwch flociau tirlunio neu frics i godi'r gasgen. Bydd hyn yn gwneud iddo weithio'n well (gan ganiatáu i ddisgyrchiant helpu gyda phwysedd dŵr), a hefyd yn rhoi lle ychwanegol i chi o dan y spigot fel ei fod yn haws ei gyrchu.

Fy nghynhyrchion syml i osod casgen law

Camau Gosod Baril Glaw Hawdd

Mae gosod casgen law yn hawdd, a dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd. Dim ond ychydig o offer y bydd eu hangen arnoch i'w osod, ac mae'n debyg bod gennych chi eisoes o gwmpas y tŷ…

Cyflenwadau sydd eu hangen:

  • Ysgol
  • Sgriwdreifer pen fflat

Rhowch eich awgrymiadau gosod casgen law gorau i ni yn yr adran sylwadau isod.

Gweld hefyd: 11 Perlysiau Hawdd i'w Tyfu Yn Eich Gardd

> 1644

Timothy Ramirez

Mae Jeremy Cruz yn arddwr brwd, yn arddwriaethwr, a’r awdur dawnus y tu ôl i’r blog hynod boblogaidd, Get Busy Gardening - DIY Gardening For The Beginner. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes, mae Jeremy wedi hogi ei sgiliau a’i wybodaeth i ddod yn llais dibynadwy yn y gymuned arddio.Wrth dyfu i fyny ar fferm, datblygodd Jeremy werthfawrogiad dwfn o fyd natur a diddordeb mawr mewn planhigion o oedran cynnar. Fe wnaeth hyn feithrin angerdd a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn Garddwriaeth o brifysgol fawreddog. Drwy gydol ei daith academaidd, cafodd Jeremy ddealltwriaeth gadarn o wahanol dechnegau garddio, egwyddorion gofal planhigion, ac arferion cynaliadwy y mae bellach yn eu rhannu â’i ddarllenwyr.Ar ôl cwblhau ei addysg, cychwynnodd Jeremy ar yrfa foddhaus fel garddwriaethwr proffesiynol, gan weithio mewn gerddi botanegol enwog a chwmnïau tirlunio. Fe wnaeth y profiad ymarferol hwn ei wneud yn agored i amrywiaeth eang o blanhigion a heriau garddio, a chyfoethogodd ei ddealltwriaeth o'r grefft ymhellach.Wedi'i ysgogi gan ei awydd i ddadrinystrio garddio a'i wneud yn hygyrch i ddechreuwyr, creodd Jeremy Get Busy Gardening. Mae'r blog yn adnodd cynhwysfawr sy'n frith o gyngor ymarferol, canllawiau cam wrth gam, ac awgrymiadau amhrisiadwy i'r rhai sy'n dechrau ar eu taith arddio. Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn hynod ddeniadol a chyfnewidiol, gan wneud yn gymhlethcysyniadau hawdd eu deall hyd yn oed i'r rhai heb unrhyw brofiad blaenorol.Gyda’i ymarweddiad cyfeillgar a’i angerdd diffuant dros rannu ei wybodaeth, mae Jeremy wedi adeiladu dilyniant ffyddlon o selogion garddio sy’n ymddiried yn ei arbenigedd. Trwy ei flog, mae wedi ysbrydoli unigolion di-ri i ailgysylltu â byd natur, meithrin eu mannau gwyrdd eu hunain, a phrofi’r llawenydd a’r boddhad a ddaw yn sgil garddio.Pan nad yw’n gofalu am ei ardd ei hun nac yn ysgrifennu blogiau cyfareddol, gellir dod o hyd i Jeremy yn aml yn arwain gweithdai ac yn siarad mewn cynadleddau garddio, lle mae’n rhannu ei ddoethineb ac yn rhyngweithio â chyd-garwyr planhigion. P’un a yw’n addysgu dechreuwyr sut i hau eu hadau cyntaf neu’n cynghori garddwyr profiadol ar dechnegau uwch, mae ymroddiad Jeremy i addysgu a grymuso’r gymuned arddio yn disgleirio trwy bob agwedd ar ei waith.