Pryd I Gribinio Eich Lawnt Yn Y Gwanwyn

 Pryd I Gribinio Eich Lawnt Yn Y Gwanwyn

Timothy Ramirez

Mae cribinio glaswellt yn y gwanwyn yn esgus gwych i fynd allan a mwynhau’r tywydd cynnes. Ond os byddwch chi'n dechrau cribinio'n rhy gynnar, gallwch chi niweidio'ch lawnt. Felly, sut ydych chi'n gwybod pryd i gribinio'r lawnt yn y gwanwyn? Yn y post hwn, byddaf yn rhoi rhai awgrymiadau i chi i ddarganfod a yw'n rhy gynnar i gribinio'ch lawnt, a sut i ddweud pryd mae'n ddiogel cychwyn arni.

A yw'n Rhy Gynnar i Gribinio Fy Lawnt?

Bob gwanwyn, rwy'n gweld llawer o fy nghymdogion allan yn cribinio eu lawntiau yn rhy gynnar. Credwch fi, dwi'n ei gael.

Ar ôl misoedd hir y gaeaf, does dim byd rydych chi eisiau mwy na mynd allan a dechrau gweithio yn yr iard! Rwy’n iawn yno gyda chi!

Ond yn gynnar yn y gwanwyn mae’r glaswellt yn dal i fod yn segur, a gall ei gribinio’n rhy gynnar achosi difrod trwy dynnu’r llafnau iach ynghyd â’r glaswellt marw.

Gweld hefyd: Popeth Mae Angen I Chi Ei Wybod Am Sut i Ofalu Am BromeliadsSmotiau melyn ar laswellt yn y gwanwyn

Os cribiniwch y lawnt yn rhy gynnar, ni fydd y glaswellt cwsg yn ddigon cryf i wrthsefyll tyniad y gwanwyn, mae’n debyg mai tymheredd y gwanwyn yw’r oerfel iawn, a thymheredd y gwanwyn yn gallu bod yn oer iawn, mae’n debyg mai’r aer yn oer iawn,

efallai. dal wedi rhewi mewn mannau.

Hefyd, mae'r pridd yn wlyb iawn gyda'r holl eira yn toddi, a gall fod yn dirlawn. Nid yw’n syniad da i chi gribinio’ch lawnt tra bod y pridd yn oer, yn wlyb, ac wedi rhewi.

Gallai fod yna ddifrod gweladwy gan dyrchod daear, cemegau malu neu ddifrod halen ffordd, neu efallai y gwelwch lwydni eira yn tyfu ar ben y glaswellt, sy’n ei gwneud yn anoddi wrthsefyll yr ysfa i'w gribinio.

Ond byddwn yn bendant yn argymell aros i weld a yw'r gwanwyn yma i aros cyn gwneud unrhyw fath o waith cynnal a chadw lawnt.

Dylech hefyd beidio â gwrteithio'ch lawnt, neu wneud unrhyw fath arall o ofal glaswellt y gwanwyn, megis clytio neu or-hadu, mor gynnar â hyn hefyd.

Llwydni eira ar laswellt ar ôl y gaeaf

Dylech hefyd oedi â gwrteithio'ch lawnt, neu wneud unrhyw fath arall o ofal glaswellt y gwanwyn, megis clytio neu or-hadu, mor gynnar hefyd. cynheswch, sychwch a dechreuwch ddeffro o'r cysgadrwydd cyn ei gribinio.

Gweld hefyd: Syniadau Ar Gyfer Hau Gaeaf Yn Ystod Gaeaf Mwyn

Felly arhoswch nes bydd yr eira i gyd wedi toddi, y ddaear wedi dadmer, a'ch lawnt yn dechrau troi'n wyrdd cyn i chi ddechrau cribinio glaswellt yn y gwanwyn.

Gwn eich bod yn cosi mynd allan, ac mae'r gwanwyn yn amser gwych i wneud mathau eraill o dasgau glanhau buarth.<43>mae'n amser da i chi godi unrhyw ganghennau sydd wedi cwympo, neu unrhyw beth arall sydd wedi cwympo. bris ar y lawnt… ond gadewch gribinio’r lawnt yn y storfa am ychydig wythnosau eto.

Cribinio dail oddi ar y lawnt yn y gwanwyn

Peidiwch â phoeni, mae digon o dasgau glanhau gardd y gwanwyn a fydd yn eich cadw’n brysur yn ddigon hir i’ch glaswellt ddeffro fel y gallwch chi gribinio’r lawnt o’r diwedd! Cofiwch wrthsefyll yr ysfa i gribinio'r lawnt yn gynnar yn y gwanwyn.

Mwy o Gynghorion Garddio'r Gwanwyn

    Rhannwch eich awgrymiadau gofal lawnt gwanwyn cynnar yn yr adran sylwadau isod.

    Timothy Ramirez

    Mae Jeremy Cruz yn arddwr brwd, yn arddwriaethwr, a’r awdur dawnus y tu ôl i’r blog hynod boblogaidd, Get Busy Gardening - DIY Gardening For The Beginner. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes, mae Jeremy wedi hogi ei sgiliau a’i wybodaeth i ddod yn llais dibynadwy yn y gymuned arddio.Wrth dyfu i fyny ar fferm, datblygodd Jeremy werthfawrogiad dwfn o fyd natur a diddordeb mawr mewn planhigion o oedran cynnar. Fe wnaeth hyn feithrin angerdd a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn Garddwriaeth o brifysgol fawreddog. Drwy gydol ei daith academaidd, cafodd Jeremy ddealltwriaeth gadarn o wahanol dechnegau garddio, egwyddorion gofal planhigion, ac arferion cynaliadwy y mae bellach yn eu rhannu â’i ddarllenwyr.Ar ôl cwblhau ei addysg, cychwynnodd Jeremy ar yrfa foddhaus fel garddwriaethwr proffesiynol, gan weithio mewn gerddi botanegol enwog a chwmnïau tirlunio. Fe wnaeth y profiad ymarferol hwn ei wneud yn agored i amrywiaeth eang o blanhigion a heriau garddio, a chyfoethogodd ei ddealltwriaeth o'r grefft ymhellach.Wedi'i ysgogi gan ei awydd i ddadrinystrio garddio a'i wneud yn hygyrch i ddechreuwyr, creodd Jeremy Get Busy Gardening. Mae'r blog yn adnodd cynhwysfawr sy'n frith o gyngor ymarferol, canllawiau cam wrth gam, ac awgrymiadau amhrisiadwy i'r rhai sy'n dechrau ar eu taith arddio. Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn hynod ddeniadol a chyfnewidiol, gan wneud yn gymhlethcysyniadau hawdd eu deall hyd yn oed i'r rhai heb unrhyw brofiad blaenorol.Gyda’i ymarweddiad cyfeillgar a’i angerdd diffuant dros rannu ei wybodaeth, mae Jeremy wedi adeiladu dilyniant ffyddlon o selogion garddio sy’n ymddiried yn ei arbenigedd. Trwy ei flog, mae wedi ysbrydoli unigolion di-ri i ailgysylltu â byd natur, meithrin eu mannau gwyrdd eu hunain, a phrofi’r llawenydd a’r boddhad a ddaw yn sgil garddio.Pan nad yw’n gofalu am ei ardd ei hun nac yn ysgrifennu blogiau cyfareddol, gellir dod o hyd i Jeremy yn aml yn arwain gweithdai ac yn siarad mewn cynadleddau garddio, lle mae’n rhannu ei ddoethineb ac yn rhyngweithio â chyd-garwyr planhigion. P’un a yw’n addysgu dechreuwyr sut i hau eu hadau cyntaf neu’n cynghori garddwyr profiadol ar dechnegau uwch, mae ymroddiad Jeremy i addysgu a grymuso’r gymuned arddio yn disgleirio trwy bob agwedd ar ei waith.